Ubicacions

Plànol

Aquest és un projecte que vol contribuir a visibilitzar a la dona investigadora, però d’una forma innovadora… i permanent. Els murs es converteixen en museus a l’aire lliure en què podem descobrir –o redescobrir- a algunes de les científiques més destacades de la història.